Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Komise Matematická analýza

Název anglicky: Mathematical Analysis
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-MA_ Matematika a statistika

Předseda

prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.

Externí členové

prof. RNDr. Jan Čermák, CSc.
FSI VUT Brno
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
MÚ SU, Opava
prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc.
Matematický ústav AV ČR
prof. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D.
FSI VUT Brno
prof. RNDr. Ĺubomír Snoha, DSc., DrSc.
PřF UMB, Banská Bystrica, Slovensko