Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Komise Matematická analýza

Název anglicky: Mathematical Analysis
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-MA_ Matematika a statistika

Předseda

prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. RNDr. Jan Čermák, CSc.
FSI VUT Brno
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
MÚ SU, Opava
prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
MÚ SU, Opava
prof. RNDr. Ĺubomír Snoha, DSc., DrSc.
PřF UMB, Banská Bystrica, Slovensko
doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.
MÚ SU, Opava