Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Slavonic Literatures
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 9. 2021 – 13. 9. 2028
Garant: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

Oborová rada

Předseda

prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

Externí členové

Mgr. Jana Kostincová, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové
doc. PaedDr. Zdeňka Matyušová, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
prof. dr hab. Roman Mnich
Varšavská univerzita
prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
Univerzita Palackého v Olomouci
prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. PhDr. PaedDr. Anna Zelenková, Ph.D.
Akademie věd ČR