Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise Biofyzika

PřF BF Biofyzika
Název anglicky: Biophysics
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika
PřF BFK Biofyzika
Název anglicky: Biophysics
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika

Předseda

prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.

Externí členové

prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
Biofyzikální ústav AV ČR Brno
doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.
BFÚ AV ČR
prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc
doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc.
Zdravotně sociální fakulta JU, České Budějovice