Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise Fyzika kondenzovaných látek

Název anglicky: Condensed Matter Physics
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika
Název anglicky: Condensed Matter Physics
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika

Předseda

prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.

Externí členové

prof. RNDr. Petr Dub, CSc.
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
Ústav fyziky materiálů AV ČR
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
doc. Mgr. Jan Šik, Ph.D.
ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, Rožnov
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.
FSI VUT Brno