Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise

Název anglicky: Inorganic Chemistry
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-CHE_ Chemie
PřF ANORK Anorganická chemie
Název anglicky: Inorganic Chemistry
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-CHE_ Chemie

Předseda

prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

Externí členové

prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
FCHT UP Pardubice
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.
PřF UK Praha
prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.
CATRIN, UP Olomouc