Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Hydrobiology Committee

PřF HYBIA Hydrobiology
Název anglicky: Hydrobiology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-EKEBA_ Ecological and Evolutionary Biology

Předseda

doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
FPV UMB Banská Bystrica
prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
PřF OU Ostrava
prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.
PřF UK Praha
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
PřF UP Olomouc
prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.
PřF JU České Budějovice