Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

LF D-BIOM_A Biomedical Sciences
Název anglicky: Biomedical Sciences
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Oborová rada: Biomedical sciences

Předseda

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Externí členové

Mgr. Jan Frič, Ph.D., MHA
Centrum translační medicíny, FNUSA ICRC
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.
Anatomický ústav 1. LF UK
Assoc. Prof. Martin Pichler
University of Graz, Austria