Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Hematology

LF DHEMAP Hematology
Název anglicky: Hematology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-ONHE_A Oncology and Hematology

Předseda

prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.