Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

PřF D-BCHA_ Biochemistry
Název anglicky: Biochemistry
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.