Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF B-PSYCH_ Psychologie
Název anglicky: Psychology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
FF N-PSYCH_ Psychologie
Název anglicky: Psychology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2025
Garant: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

PhDr. Věra Brožová, CSc.

Studentští členové

Bc. Adéla Novotná
Vojtěch Svoboda