Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

PřF D-ANGEA_ Analytical Geochemist
Název anglicky: Analytical Geochemist
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 12. 2019 – 9. 12. 2026
Garant: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.

Programová rada

Předseda

prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.

Externí členové

doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Mendelova univerzita Brno
doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D.
Mendelova univerzita Brno
prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.
UJEP Ústí n. Labem
prof. Ing. Oto Mestek, CSc.
VŠ chemicko-technologická Praha
doc. Ing. David Milde, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci