Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF N-SLAV_ Slavistika
Název anglicky: Slavonic Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.

Programová rada

Předseda

doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Kamila Chalupová
Absolventka
Mgr. Bc. Kristýna Knapková, Ph.D.

Studentští členové

Žádné výsledky