Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Natural Science for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.

Programová rada

Předseda

doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Petra Odehnalová
ZŠ Svážná Brno

Studentští členové

Bc. Tereza Maxerová