Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Special Education for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Special Education
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2019 – 14. 1. 2029
Garant: doc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

Programová rada

Předseda

doc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.
Ředitel fakultní školy MŠ speciální, ZŠ speciální a praktická
Mgr. Libor Mikulášek
Pedagogicko – psychologická poradna Brno

Studentští členové

Bc. Hana Přikrylová, DiS.
Sára Voráčová