Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Komise Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování

Název anglicky: Probability, Statistics and Mathematical Modelling
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-MA_ Matematika a statistika

Předseda

doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.

Externí členové

doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
KMAAM PřF UP, Olomouc
doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.
KPMS MFF UK, Praha
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
PřF MU
doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.
ÚM FSI VUT, Brno
prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
PřF MU
doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.
ÚM SAV, Bratislava