Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise Fyzika plazmatu

PřF FYPZ Fyzika plazmatu
Název anglicky: Plasma Physics
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika
PřF FYPZK Fyzika plazmatu
Název anglicky: Plasma Physics
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika

Předseda

doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc.
FEKT VUT Brno
doc. RNDr. František Krčma, Ph.D.
CHF VUT, Brno
prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
MFF UK, Praha