Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Specialist for Clinical Embryology and Assisted Reproduction Technology
magisterský, 5 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 9. 2019 – 23. 9. 2026
Garant: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Předseda

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

RNDr. Gabriela Tauwinklová

Studentští členové

Barbora Flaxová