Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FSS B-SPR Sociální práce
Název anglicky: Social Work
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
FSS N-SPR Sociální práce
Název anglicky: Social Work
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Společná programová rada

Předseda

doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Bc. Karel Kosina
Mgr. Adéla Kubíčková
Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková

Studentští členové

Bc. Jana Edelová
Anna Stezková