Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Senior Officer of Justice
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: Mgr. Jan Holas, Ph.D.

Programová rada Vyšší justiční úředník

Předseda

Mgr. Jan Holas, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D.

Studentští členové

Bc. Veronika Navara, BBA