Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Czech Language and Literature for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: PhDr. Ivana Kolářová, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.

Programová rada

Předseda

PhDr. Ivana Kolářová, CSc.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Margita Kotásková
Ředitelka fakultní školy ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, Brno
Mgr. Karolína Zabloudilová
absolventka

Studentští členové

Bc. Nela Merva
Bc. Michal Novák
Jan Wich