Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Russian Language for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.

Programová rada

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Michaela Pfefrová
Absolventka
Mgr. Jaroslava Pumprlová
Zástupkyně fakultní školy ZŠ Laštůvkova.

Studentští členové

Bc. Adrián Mihalik
Bc. Patricie Novotná