Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

PřF D-CHE_ Chemie
Název anglicky: Chemistry
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 6. 2019 – 17. 6. 2029
Garant: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

Oborová rada Chemie

Předseda

prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

Externí členové

prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.
Vysoká škola chemicko-technologická Praha
prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
Přírodovědecká fakulta UK Praha
prof. RNDr. František Krčma, Ph.D.
CHF VUT, Brno
doc. RNDr. Michal Roth, CSc.
Ústav analytické chemia AV ČR Brno
prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.
VŠCHT Praha
prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.
CATRIN, UP Olomouc

Oborová komise

PřF ANAL Analytická chemie
Název anglicky: Analytical Chemistry
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-CHE_ Chemie
PřF ANALK Analytická chemie
Název anglicky: Analytical Chemistry
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-CHE_ Chemie

Oborová komise

Název anglicky: Inorganic Chemistry
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-CHE_ Chemie
PřF ANORK Anorganická chemie
Název anglicky: Inorganic Chemistry
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-CHE_ Chemie

Předseda

prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

Externí členové

prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
FCHT UP Pardubice
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.
PřF UK Praha
prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.
CATRIN, UP Olomouc

Oborová komise

Název anglicky: Physical Chemistry
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-CHE_ Chemie
PřF FCHK Fyzikální chemie
Název anglicky: Physical Chemistry
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-CHE_ Chemie

Oborová komise

Název anglicky: Materials Chemistry
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-CHE_ Chemie
Název anglicky: Materials Chemistry
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-CHE_ Chemie

Oborová komise

PřF ORGA Organická chemie
Název anglicky: Organic Chemistry
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-CHE_ Chemie
PřF ORGAK Organická chemie
Název anglicky: Organic Chemistry
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-CHE_ Chemie