Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF D-DST_ Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 22. 10. 2019 – 21. 10. 2034
Garant: doc. Mgr. Michal Habaj, PhD.