Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Dutch Language, Literature and Culture
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 4. 2021 – 19. 4. 2026
Garant: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.

Programová rada

Předseda

Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Jana Jurčagová
Absolventka

Studentští členové

Marek Schilling
Radomíra Sokolová