Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Education in English Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2019 – 9. 12. 2029
Garant: Thomas Rankin, Dr. phil.

Programová rada

Předseda

Thomas Rankin, Dr. phil.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Kateřina Kallus Brychová
Absolventka
Mgr. et Mgr. Danuše Končická
Absolventka

Studentští členové

Mgr. Silvie Šmardová