Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Computational Linguistics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.
Název anglicky: Computational Linguistics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Vojtěch Škvařil

Studentští členové

Bc. Martina Koutová
Barbora Pospíšilová