Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Neurovědy

LF DNEUV Neurovědy
Název anglicky: Neurosciences
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-NEUR Neurovědy

Předseda

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. Dr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
FN Olomouc
prof. Ing. Jiří Jan, CSc.
FEKT VUT v Brně
Ing. Pavel Jurák, CSc.
AV ČR, Ústav přístrojové techniky
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
LF UK Hradec Králové
doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc.
AV ČR, Fyziologický ústav