Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Lékařská mikrobiologie a imunologie

Název anglicky: Medical Microbiology and Immunology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-MIKRO Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie

Předseda

prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.

Externí členové

prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.
Fakulta veterinárního lékařství, VETUNI, Brno
prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
FN Olomouc
prof. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.
AV ČR, Parazitologický ústav
prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.
VFU Brno