Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Patologická fyziologie

Název anglicky: Pathological Physiology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-PATFYZ Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie

Předseda

prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
FEKT VUT v Brně
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.