Confirmation:

Saved successfully.

Name in Czech: Hudební teorie a pedagogika
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/3/2019 – 18/3/2029
Guarantor: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Doctoral Board: Music Theory and Pedagogy

Chair

doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

External members

prof. PhDr. Jindřiška Bártová
doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc.
Pedagogická fakulta MU
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Pedagogická fakulta ZU Plzeň
doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD.
Akadémia umení v Banskej Bystrici
prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.