Confirmation:

Saved successfully.

Botany Committee

PřF BOTAA Botany
Name in Czech: Botany
doctoral full-time specialized, language of instruction: English English
Included in the programme: PřF D-EKEBA_ Ecological and Evolutionary Biology

External members

Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D.
Botanický ústav AV ČR
prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
Botanický ústav SAV Bratislava
prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
Botanický ústav AV ČR Průhonice
doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny