Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Pathological Physiology

Název anglicky: Pathological Physiology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-PATFYZ_A Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry

Předseda

prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
FEKT VUT v Brně
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.