Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Neurology

LF DNEURO Neurology
Název anglicky: Neurology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: LF D-NEUR_A Neurosciences

Předseda

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
I. LF UK v Praze v Praze