Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Neurosciences

LF DNEUR Neurosciences
Název anglicky: Neurosciences
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: LF D-NEUR_A Neurosciences

Předseda

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. Dr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
FN Olomouc
prof. Ing. Jiří Jan, CSc.
FEKT VUT v Brně
Ing. Pavel Jurák, CSc.
AV ČR, Ústav přístrojové techniky
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
LF UK Hradec Králové
doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc.
AV ČR, Fyziologický ústav