Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Psychiatry

LF DPSYCH Psychiatry
Název anglicky: Psychiatry
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: LF D-NEUR_A Neurosciences

Předseda

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
FN Hradec Králové
prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
II. LF UK v Praze
prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
FN Olomouc
MUDr. Igor Riečanský, Ph.D.
Slovenská akademie věd, Oddělení behaviorální neurovědy