Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Financial Law and Financial Sciences
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 11. 2019 – 18. 11. 2023
Garant: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Oborová rada

Předseda

doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Externí členové

Prof. Dr. hab. Pawel Borszowski
Katedra Prawa Finansowego, Wroclaw, Polsko
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Právnická fakulta UK Praha
JUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Finanční úřad