Confirmation:

Saved successfully.

PdF D-SPD4 Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 29/9/2020 – 28/9/2028
Guarantor: prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
PdF D-SPZPA Special Education
Name in Czech: Special Education
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 29/9/2020 – 28/9/2028
Guarantor: prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.

Common Doctoral Board: Special Education

External members

doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.
PdF Komenského univerzity v Bratislavě, Slovensko
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Pedagogická fakulta Karlovy univerzity v Praze
Prof. Dr. Tom Schmid
Fachhochschule St. Pölten, Studiengang Sozialarbeit, Rakousko
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
Pedagogická fakulta Komenského univerzity v Bratislavě
prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
Pedagogická fakulta Palackého univerzity v Olomouci