Confirmation:

Saved successfully.

Name in Czech: Novořecký jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2034
Guarantor: Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D.
Name in Czech: Novořecký jazyk a literatura
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2024
Guarantor: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Name in Czech: Modern Greek Language and Literature
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: English English
Accreditation: 16/2/2021 – 15/2/2028
Guarantor: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.

Joint Programme Board

Employer or graduate representatives

Mgr. Taťána Blažková
Mgr. Bc. Hana Bohrnová, Ph.D.

Student members

Filip Marczy