Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2024
Garant: Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D.
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2024
Garant: doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 2. 2021 – 15. 2. 2028
Garant: doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.

Společná programová rada

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Taťána Blažková
Václav Čermák

Studentští členové

Bc. Eliška Landová
Bc. Michaela Pácaltová