Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF B-RL_ Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2024
Garant: Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.

Religionistika - bakalářský program

Předseda

Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Lucie Čechovská
NESEHNUTÍ

Studentští členové

Bc. Artur Trefil