Confirmation:

Saved successfully.

Name in Czech: Environmentální studia
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/11/2018 – 19/11/2028
Guarantor: doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.

Doctoral Board

Chair

doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.

External members

doc. Ing. Eva Cudlínová, Ph.D.
Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Ostravská univerzita, Ostrava
doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.
Ostravská univerzita
doc. RNDr. Lubica Lacinová, DrSc.
Slovenská Akadémia Vied, Bratislava
prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
Univerzita Karlova, Praha
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
Ing. Tomáš Rothröckl
Správa Národního parku Podyjí
prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
Univerzita Karlova, Praha
prof. Ing. Petr Šauer, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze