Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Theory of Interactive Media
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
Název anglicky: Theory of Interactive Media
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Ondřej Merta

Studentští členové

Mgr. et Mgr. et Mgr. Luisa Pavlíková
Anna Podsvetova