Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Spanish Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD.

Programová rada

Předseda

doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

PhDr. Hana Valíková

Studentští členové

Bc. Zuzana Vozárová