Confirmation:

Saved successfully.

Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2033
Guarantor: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.

Doctoral Board

Chair

doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.

Employer or graduate representatives

Mgr. et Mgr. Tereza Švandová
Absolventka.

Student members

Bc. Jaroslav Knedlík