Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Laboratory diagnostic in healthcare
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D.

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Předseda

MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D.

Interní členové

RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D.
Mgr. Ondřej Wiewiorka

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA

Studentští členové

Bc. Vojtěch Kunčický