Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Theory of Arts and Gallery Education
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 23. 6. 2020 – 22. 6. 2030
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Název anglicky: Theory of Art and Gallery Education
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 23. 6. 2020 – 22. 6. 2030
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Společná oborová rada: Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky

Předseda

prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Externí členové

prof. ak. soch. Michal Gabriel
Fakulta výtvarných umění VUT Brno
Prof. Dipl. Arch. ETH Dr. Christian Hanus
Donau-Universität Krems
doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.
Fakulta architektury, VUT Brno
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem
prof. MgA. Petr Kvíčala
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc.
Pedagogická fakulta UP v Olomouci
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
Pedagogická fakulta UK v Bratislavě