Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FI B-INF Informatika
Název anglicky: Informatics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.

Programová rada Informatika

Předseda

prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

RNDr. Mgr. Silvie Luisa Brázdilová, Ph.D.

Studentští členové

Bc. Katarína Platková