Confirmation:

Saved successfully.

FaF D-Fg Pharmacognosy
Name in Czech: Farmakognozie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/7/2020 – 30/6/2025
Guarantor: prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.

Doctoral Board: Pharmacognosy

Chair

prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.

External members

prof. Ing. Lucie Cahlíková, PhD.
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, Ph.D.
Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
prof. Ing. Milan Nagy, CSc.
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc.
Univerzita veterinárskeho lekarstva a farmacie, Košice