Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise Obecné otázky fyziky

Název anglicky: General Physics
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika
Název anglicky: General Physics
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika

Předseda

prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
MFF UK, Praha
prof. RNDr. Petr Dub, CSc.
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
MFF UK, Praha
doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.
Univerzita Komenského, Bratislava
Mgr. Tomáš Nečas, Ph.D.
Gymnázium kpt. Jaroše v Brně
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
MFF UK, Praha