Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Education in English Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2019 – 9. 12. 2029
Garant: doc. Mgr. František Tůma, Ph.D.

Programová rada

Předseda

doc. Mgr. František Tůma, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Kateřina Kallus Brychová
Absolventka
Mgr. et Mgr. Danuše Končická
Absolventka

Studentští členové

Pavlína Skalová
Bc. Jakub Slavík