Confirmation:

Saved successfully.

ESF D-VEEK Public Economics
Name in Czech: Veřejná ekonomie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/6/2019 – 17/6/2029
Guarantor: prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Programme Board

Chair

prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

External members

prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.
Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D.
Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze
doc. Ing. Jana Péliová, PhD.
Národohospodářská fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislavě
doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D.
Fakulta sociálně ekonomicka, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně