Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

ESF D-VEEK Veřejná ekonomie
Název anglicky: Public Economics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 6. 2019 – 17. 6. 2029
Garant: prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Oborová rada


Předseda

prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Externí členové

prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut AMBIS
prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.
Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D.
Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze
prof. Ing. Jozef Tvrdoň, PhD.
Národohospodárska fakulta Ekonomické univerzity v Bratislave
prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
Vysoká škola regionálního rozvoje